RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - Juletreseilasen 2009
    - Juletreseilasen 2009b
    - Ran i Fjell Idrettsråd
    - Rassikring av fjellet er nå utført
    - Rassikring av fjell ved parkeringsplassen
    - Fantastiske forhold på Hjellestad i helgen
    - Express-trening 7. november 2009
    - Terminlistemøte i Hordaland Seilkrets avholdt 29. oktober
    - Reguleringsendring i Damsgårdsveien - til boligformål
    - Rapport fra Styret - Oktober No. 2 - 2009
    - Kretssamling Askøy 17-18. oktober
    - Hvilken regatta skal vi velge?
    - Båtopptak høsten 2009
    - Hilsen fra BSI/Seiling
    - Express-KM 2009
    - Emilie ble årets optimistjolleseiler i Ran
    - Klubbmesterskap for joller 2009
    - Klubbmesterskap 2009
    - Gode resultater i årets første regatta
    - Bilder fra dag to av KM
    - KM Joller 2009
    - 22 RAN seilere på startstreken i helgens KM
    - Gode resultater fra Ran-seilerene I Kretsmesterskapet.
    - 3 seilere fra Ran i årets NC nr 4 i Moss
    - Møte i eiendomsutvalget 27. august 2009
    - Salt med bronse i Express-NM
    - Hordacup nr 4 på Hjellestad
    - Seilsamling 10.-12. august
    - Jolleseilerne går en travel høst i møte.
    - Ran-seilere med på landslaget til Nordisk Mesterskap for Zoom8 i Arendal 21-24 juli.
    - Hyggelig Hordacup på Tysnes
    - Sommerregatta 2009
    - Hordacup 2 på Milde
    - Norges Cup i Bergen 6.-7. juni 2009
    - Øygarden Rundt 2009
    - TV-reportasje om Pinseleiren 2009
    - PINSELEIREN EN SUKSESS!
    - Pinseleiren 2009
    - Snoren er klippet
    - Hordaland viste seg frem på NC 2 Tønsberg 22-24 mai
    - Vel gjennomført nybegynnerkurs
    - Nybegynnerkurs 9.-10. mai
    - Ran sine jolleseilere i årets første Norges Cup!
    - Sesongåpning 2009
    - Den første festen
    - Kjempeinnsats av dugnadsgjengen
    - Hjeltefjordtrimmen 2009
    - Jollegruppens blogg
    - Jolletrening starter onsdag 15. april
    - Klubbhuset snart ferdig- Påsken 2009
    - Kretssamling for joller 28.-29. mars
    - Rapport fra Styret - mars 2009
    - Seiltur fra vinter til vår
    - Medan nokon sit i bilkø...
    - SeilVest 14.-15. mars
    - Vellukka 115-års feiring
    - Om nye www.ranseil.no
    - Snøføyka 2009
    - Vintersamlinger
           Snarveier:
 Bli medlem


Rapport fra Styret - Oktober No. 2 - 2009

 

Året så langt har vært et godt år for Ran Seilforening. Vi har ikke registret noen personskader.

Ran Seilforening har fått mange nye medlemmer i år, både barn, ungdom og voksne.

Jollegruppen gjør det spesielt godt.I mars i år sendte vi ut første rapport fra Styret om saker som har vært behandlet i Styret.. I denne hadde vi orientering om fremdriften på Klubbhuset, nye hjemmesider, kjøp av 4 optimister og en RIB, Pinseleiren, regattaer, eiendoms og havneutvalget, økonomi, seilting, 115 års jubileum, sommerfest og korrespondanse med Fylket vedr. frist for ferdigstillelse av klubbhuset. Rapporten finner dere på hjemmesiden under: Om Ran > Organisasjon > Styret


Nå er det gått et halvt år og seilsesongen er over for noen. 19 T&H seilebåter står trygt på land. Jolleseilerne har imidlertid bestemt seg for å fortsette treningen fremover høsten. Og noen T&H seilere har planer om å seile litt i vinter. Snart er det ”Nisseregatta ” på Hjellestad og 8 januar er det ”Neglespretten” på Byfjorden. 13. Februar arrangere vi i Ran ”Snøføyka”.

Året så langt har vært et godt år for Ran Seilforening. Vi har ikke registret noen personskader. Kanskje en forkjølelse eller to, men det er noe vi må påregne som er ute i all slags vær. Noen har kanskje vært på grunn i år også, men uten fatale følger. En var litt nær en stake rett ute i fjorden og hektet masten. Staken vant og masten røk. Det så dramatisk ut, men heldigvis ble ingen skadet.

Ran Seilforening har fått mange nye medlemmer i år, både barn, ungdom og voksne. Vi nærmer oss nå 400 medlemmer. Målsetningen var minst 10% vekst, i år klarer vi mer enn 20%. Det er spesielt gledelig å se at flertallet av de nye medlemmer kommer fra Fjell Kommune og nærmiljøet.

Jollegruppen gjør det spesielt godt. Vi har mange aktive seilere i Optimist og Zoom klassen og i år har vi best rekruttering av alle seilforeninger i kretsen. Seilerne har bemerkelsesverdig fremgang og mange gode resultater er registrert. Våre seilere har deltatt på mange lokale og nasjonale regattaer.

Ran gjennomførte i år en meget vellykket Pinsesamling som i fjor og året før, med kjempeinnsats fra jolleforeldrene. Vi hadde ansvaret for ”Kretsmesterskapet” og det ble også et godt arrangement etter at vi fikk bøyene til å ligge på plass. Å være tilskuer til treningene om onsdagene er en fornøyelse. På hjemmesiden ligger det flere rapporter/ detaljer både om årets prestasjoner og ambisjoner til neste år.

Styret har bevilget penger til innkjøp av 2 brukte zoomer og en brukt optimistjolle. Nå består jolleflåten som er i Rans eie av ca 18 Optimister og 2 Zoomer. I tillegg kommer alle de privat eide jollene.

Dette har foranlediget at ”Jollegruppen” nå overtar disponeringen av 95 % av første etasje i nøstet kun til joller. Dugnadsarbeid er satt i gang for å få et mer strømlinjet opplegg, både for oppheng av seil og oppstilling av joller.

”Anleggsgruppen” har bygget en liten bod på vestsiden av nøstet for verktøy/ redskap.

I annen etasje, bak i nøstet mot vest, blir det nå bygget et rom for T&H seilerne hvor det blir hyller for oppbevaring av seil og seilutstyr. Her er det foreløpig 12 – 16 hyller. Hyllene er så pass store at de som ikke har for mange seil kan dele en hylle. De som har behov for hylle må ta kontakt med Eiendomsutvalget V/ Bjørn Vie/ Bjørn Normann. Prisen for leie er rimelig. Vi får med dette bedre orden i nøstet. Rommet blir avlåst.

Vi kan glede oss over at Klubbhuset er omtrent ferdig. Fortsatt gjenstår det et par detaljer, med disse hindre ikke bruk av huset. Tilbakemeldingen har fått fra brukerne og gjestene er overveldende gode. Vi har nå et av de flotteste klubbhus i hele seiler-Norge og til en kost som ligger omtrent innenfor det budsjetterte. Vi har så langt hatt brukbare inntekter på huset i forbindelse med utleie av 2. Etasje. Til neste år er de fleste helger fra april til september utsolgt. Med stor innsats i dugnadsgjengen klarte vi å ta huset i bruk til utleiearrangement i slutten av april. Kun ett arrangement måtte avlyses pga av at huset ikke var ferdig.

Ran Seilforening har presentert sin virksomhet for kommunestyret i Fjell. Vi opplever at kommunen er særdeles positiv til hva vi driver med.

Økonomien til Ran seilforening er brukbar, men vi har fått oss noen overraskende kostnader i det siste.

En stor stein på mer enn 4 tonn falt ned av fjellet på venstre side av innkjøringen til havneanlegget. Heldigvis ble det ingen ulykker eller skader. Vi kontaktet Fjell Kommune og fikk anbefalt at MESTA var å anbefale til fjellsikringsarbeid. Arbeidet er utført. Det er igjen trygt å gå forbi dette område. Men kostnadene må vi selv bære, i hvert fall i første omgang, og prisen er mer enn Kr. 100.000.

Vi har et krav fra Brødrene Ulveseth A/S på vel kr.500.000 i forbindelse med utsprenging og betongstøping av arealet bak kranen. Arbeidet var bestilt for Seilmaker Iversen Båt AS i 2007, men disse er slått konkurs og Ulveseth bestrider denne bestilling. Vi forhandler om et minnelig oppgjør.

Vi har noe utrasing av stein i kaifronten og trekaien har ikke ordentlig fundamentering på enkelte punkter. Hva dette koster å utbedre er foreløpig noe uklart.

Vi har i år hatt uforutsette vedlikeholdskostnader på kranen og inntekten i høst har vært beskjeden.

Vi må ikke glemme vedlikehold av hytten nå når vi har fått klubbhuset. Foreløpig er det behov for mindre tiltak, bl.a. Brannsikring med branntrapp fra 2. Etasje, brannslanger og bedre varslingsanlegg. Den ene garderoben bør bygges om til møterom/ rom for overnatting. Til neste år skal vi arrangere ”kretssamling ” for jolle seilere og vi har bl.a. behov for inntil 40 sengeplasser.

Vi er noe usikker på hva oppvarming av klubbhuset vil koste. Nå er det satt i gang en effektiv varmepumpe (luft til vann), men noe strøm vil medgå til å drive denne.

Det er viktig at båteiere betaler for strømmen de bruker om bord. Og at vi slår av lys og varme når hus og hytte ikke er i bruk.

Regattakomiteen trenger en start/ bøye båt. I år har Leif Ulvatne velvillig stilt sin flotte skjærgårdsjeep til disposisjon. Thor Olsen er stadig på jakt etter båt og noen av oss har sagt at vi kan være villig til å sponse et slikt kjøp mot andel i båten.

Vi kan glede oss over at alle båtplasser i havnen er utleiet. Økt medlemsoppslutning gir økt medlemsinntekt. Klubbhuset har i år gitt inntekt over det budsjetterte.

Pr. i dag ser det ut til at bruttoinntektene til Ran blir mer enn kr. 100.000 høyere enn budsjettert.

Renten er foreløpig lavere enn budsjettert og det er også særdeles positivt for oss. Vi har re-forhandlet låneavtalen med Handelsbanken. Styret innhentet tilbud fra 3 andre banker og gunstige tilbud ble mottatt. Nå er det imidlertid signaler på at renten vil øke noe i tiden som kommer.

Det er intet nytt om reguleringsplaner for Damsgårdsveien som Styret kjenner til. Vi tror at det tar litt tid før BOB får anledning til å bygge høyhus på vår og nabotomten. Inntil videre får vi glede oss over at vi får leieinntekt på kr. 120.000 pr. år på denne eiendom.

Som de fleste har fått med seg har vi skiftet kasserer i perioden. Fra midten av mai tok Jan Henrik Nordeide over.

Til årsmøte i februar 2010 kommer det sikkert forslag om å justere medlemskontingenten noe.

Styret er meget fornøyd med de nye hjemmesider vi fikk på luften i mars i år. Her blir det lagt ut mye informasjon. Jollegruppen spesielt har vært flinke til å legge ut relevant informasjon sammen med flotte bilder.

Vi hadde to representanter på seiltinget. Det vises til egen rapport om sakene som var behandlet her. Det vi spesielt kan notere oss er at kontingenten for neste år øker betraktelig, til kr. 70 pr. medlem. Og NSF har ikke gitt opp tanken på å innføre lisensavgift for alle seilere.
Vi har i år gjennomført vellykket 115 års markering og flott innvielsesfest i Klubbhuset.

T&H seilerne har vært aktive i år som i fjor. De fleste båter i havnen har deltatt på en eller flere regattaer. Kun noen få kan ikke vise til aktiv regattadeltagelse. Mange har deltatt på mange regattaer rundt omkring i kretsen og mange gode resultater er oppnådd. Vi har registrert at flere oppgraderer båtene sine med bedre seil og seilutstyr og at dette gir resultater sammen med trening. Vi har arrangert vellykket Snøføyken, Sommerregatta og Klubbmesterskap, samt Tirsdagstrimmen sammen med Askøy Seilforening.

Ekspress-seilerne har også vært aktive. Vårt styremedlem, Leif Kristian Garvik oppnådde bl.a. 3. Plass i Norgesmesterskapet, noe det står stor respekt av. Han låner ut sin båt nr. 2 til andre Ran seilere og det er et håp om at vi kan bli en betydelig Express gjeng i årene som kommer. Dette er en ideell seilbåt for voksen ”ungdom” som ikke vil legge ned for mye penger i sporten.

Det er nettopp avholdt terminliste møte i kretsen og vi kan love at det blir mange regattaer også til neste år. Vårt ønske om å få redusert antall regattaer, som skal inngå i Hordacupen, fikk vi ikke gjennomslag for i denne omgang. Dette blir en Kretsting sak.

Det som gjenstår nå av større begivenheter på inneværende års program er å lage årsberetning med regnskap og avholde årsmøte med valg. Det planlegges i begynnelsen av februar. Vi kommer tilbake til mer informasjon om dette når tidspunket nærmer seg. Valg av kandidater er et viktig tema på møte og vi antar at valgkomiteen allerede har begynt sitt arbeid. Minner om at alle i Styret er valgt kun for ette år om gangen.

Takker alle for innsatsen så langt i år.

Svein Holmefjord
Leder
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no