RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - Juletreseilasen 2009
    - Juletreseilasen 2009b
    - Ran i Fjell Idrettsråd
    - Rassikring av fjellet er nå utført
    - Rassikring av fjell ved parkeringsplassen
    - Fantastiske forhold på Hjellestad i helgen
    - Express-trening 7. november 2009
    - Terminlistemøte i Hordaland Seilkrets avholdt 29. oktober
    - Reguleringsendring i Damsgårdsveien - til boligformål
    - Rapport fra Styret - Oktober No. 2 - 2009
    - Kretssamling Askøy 17-18. oktober
    - Hvilken regatta skal vi velge?
    - Båtopptak høsten 2009
    - Hilsen fra BSI/Seiling
    - Express-KM 2009
    - Emilie ble årets optimistjolleseiler i Ran
    - Klubbmesterskap for joller 2009
    - Klubbmesterskap 2009
    - Gode resultater i årets første regatta
    - Bilder fra dag to av KM
    - KM Joller 2009
    - 22 RAN seilere på startstreken i helgens KM
    - Gode resultater fra Ran-seilerene I Kretsmesterskapet.
    - 3 seilere fra Ran i årets NC nr 4 i Moss
    - Møte i eiendomsutvalget 27. august 2009
    - Salt med bronse i Express-NM
    - Hordacup nr 4 på Hjellestad
    - Seilsamling 10.-12. august
    - Jolleseilerne går en travel høst i møte.
    - Ran-seilere med på landslaget til Nordisk Mesterskap for Zoom8 i Arendal 21-24 juli.
    - Hyggelig Hordacup på Tysnes
    - Sommerregatta 2009
    - Hordacup 2 på Milde
    - Norges Cup i Bergen 6.-7. juni 2009
    - Øygarden Rundt 2009
    - TV-reportasje om Pinseleiren 2009
    - PINSELEIREN EN SUKSESS!
    - Pinseleiren 2009
    - Snoren er klippet
    - Hordaland viste seg frem på NC 2 Tønsberg 22-24 mai
    - Vel gjennomført nybegynnerkurs
    - Nybegynnerkurs 9.-10. mai
    - Ran sine jolleseilere i årets første Norges Cup!
    - Sesongåpning 2009
    - Den første festen
    - Kjempeinnsats av dugnadsgjengen
    - Hjeltefjordtrimmen 2009
    - Jollegruppens blogg
    - Jolletrening starter onsdag 15. april
    - Klubbhuset snart ferdig- Påsken 2009
    - Kretssamling for joller 28.-29. mars
    - Rapport fra Styret - mars 2009
    - Seiltur fra vinter til vår
    - Medan nokon sit i bilkø...
    - SeilVest 14.-15. mars
    - Vellukka 115-års feiring
    - Om nye www.ranseil.no
    - Snøføyka 2009
    - Vintersamlinger
           Snarveier:
 Bli medlem


Rapport fra Styret - mars 2009

 

Dette er en kort oversikt over de viktigste sakene som er behandlet i mars.Styret i Ran har så langt hatt ett styremøte samt drøftet en rekke saker ved hjelp av e-mail. Dette er en kort oversikt over de viktigste.

Klubbhus

Bygging og fremdrift på klubbhuset har hatt fokus. I februar i år så det ut til at vi skulle bli ferdig innen utgangen av mars. En periode var det dårlig fremdrift av flere grunner. I siste periode har fremdriften vært god og nå ser det ut til at vi flytter inn i slutten av april. Vi har bestilt inventar til bygget som stoler, bord, kjøkkenutstyr, innredning til kiosken med mer. Styret har behandlet noen mindre endringer og tillegg på kontrakten og så langt ser det ut til at budsjettet holder. Byggeregnskapet regner vi med blir avsluttet i mai. Rolf er aktiv som prosjektleder og følger opp alle detaljer.
Vi har kommet over et parti lite brukte HÅG stoler, farge blå til gunstig pris. 140 stoler er kjøpt og betydelig beløp er spart.
Vi vurderer om byggelånet skal konverteres til et fast rente lån på 3-5 år. Avgjørelse på dette vil bli tatt i løpet av mai og er avhengig av rentetilbudet fra banken. Vi kan i alle fall glede oss over at renten har falt betydelig de siste måneder og vil sannsynligvis være på et relativt lavt nivå en periode.
Vi får MVA refusjon på utleiedelen og Eiendoms- og anleggsutvalget har fått i oppdrag å finne et dokumenterbart system for fordeling av strømregningen på aktuelle brukerne. Strømregningen er etter hvert er blitt meget stor. Hytten bruker bl.a. mye strøm og brukerne må bli flinkere til å slå av ovner/ lys når den ikke er i bruk.

Nye hjemmesider

Styret har drøftet hjemmesidene til RAN og PR- gruppen og firmaet Reine Linjer har gjort en kjempejobb med å lage nye hjemmesider for RAN med bedre struktur og funksjonalitet. Disse var ferdig til vår 115 års bursdag, 13. Mars. Mange flotte bilder er funnet og lagt ut på sidene. Nå er det opp til styret, de enkelte gruppene og medlemmer til å bruke disse til å få ut informasjon osv. Jan Henrik og undertegnede har skrevet noen sider om Rans historie.

Kjøp av 4 Optimister og RIB

Ran har fått økonomisk støtte fra NSF på kr. 33.000 for kjøp av 4 stk joller og RIB. Disse er bestilt for samlet sum av ca.120.000 og vil ankomme Angleviken nå i april. Jollegruppen bruker ca 28.000 av spesielt innsamlete midler også til dette.
Vi vurderer om vi skal selge en av de eldre skjærgårdsbåter for en pris på ca 20.000,-

Pinseleiren

Pinseleiren er under planlegging. I år forventer vi større deltagelse enn i fjor. Jollegruppen har allerede vært flink til å få inn sponsormidler. Til Pinseleiren har jollegruppen fått Stig Arild Pettersen som hovedtrener. Med denne hovedtreneren som trekkplaster skal Jollegruppen sende invitasjon til Ålesund og Florø, i tillegg til kjent trener, kan RAN også tilby overnatting. Det skal seiles primært Optimistjoller og Zoom.

Regattaer

RAN skal gjennomføre to regattaer for T&H i juni, Øygarden Rundt og Sommerregattaen. Informasjon og innbydelse til disse skal legges ut på hjemmesiden. Det er viktig at medlemmer og spesielt båteiere med plass i havnen i Anglevik stiller opp på disse regattaene. Husk hva som står i leiekontrakten! Vi må få langt større deltagelse enn i fjor. Markedsføring er nå viktig.

I tillegg begynner tirsdagsregattaene i samarbeid med Askøy Seilforening nå i begynnelsen av mai. Det vil bli noe justering av løp/ baneområde. Dette følger T&H opp.
Regattaer som RAN har tatt på seg skal gjennomføres på en god måte. Nye medlemmer inviteres til å være med på kurs i arrangering av regatta.
Regattagruppen ønsker en solid båt til avvikling av regattaer. Noen medlemmer har sagt seg villig til å være med på et spleiselag. T&H har sett på noen alternativer.
Er noen interessert eller har gode forslag er det bare å ta kontakt med Øyvind eller Thor Olsen

Eiendoms og havneutvalget

Eiendoms – og anleggsutvalget har mye å gjøre. Kaifronten skal bygges ferdig på dugnad, helst så fort som mulig, Nils-Tore vil lede dette arbeidet.
Svendsen har sagt seg villig til å være faglig veileder til reparasjon av nausteveggen og ny gangbro. Dette arbeid er stilt litt i bero til vi har bedre oversikt over byggeregnskapet.
To dugnader er allerede gjennomført med bra oppslutning. Det flytende kaianlegg krever innsats hver vår. I år har vi fått på plass endel nye lastebildekk på utsiden av moloene.

Økonomi og regnskap

Verdiene i Ran er betydelige og det samme er lånene som er tatt opp, spesielt til bygging av klubbhuset. Ran er innvilget MVA refusjon på investeringer knyttet til utleiedelen av klubbhuset, dvs. 70 % av all MVA knyttet til dette bygget. Dette krever nøyaktighet i regnskap og god økonomistyring.
Medlemskontingent giroer er sendt ut. Alle i havnen er fakturert og anmodet om rask innbetaling. Faktura på leie fra Damsgårdsveien er sendt
Havnen er full av båter. Ingen ledige plasser i øyeblikket. Påmelding til kranopptak er minst like god i år som i fjor. Dette gir god inntekt i kassen.
Vi har tilbudt Nautic Sailing å leie areal bak kran til båtvedlikehold samt disponere kran til en avtalt pris. Nautic må ha en flyttbar bukk for å sette båtene inn på området, og de må betale leie for plass på land.
leiekontrakten med Fana catering er begynt å virke. Så langt har vi fått inn leieinntekt på ca 14 arrangementer. det er bra før bygget er ferdig. Vi trenger ca 50 arrangementer i løpet av året for å kunne dekke låneutgiftene.

Seiltinget 2009

NSF har avholdt Seiltinget 21.-22. Mars 2009. Ingmar Westervik og Tordis Lerøen representerte RAN
Noen av sakene ble drøftet i forkant i styret, bl.a:

1)Kontingentøkning til Kr. 120 pr. medlem til NSF. Nåværende avgift er kr. 45. Ikke rimelig at lokale, frivillige, dugnadsbaserte foreninger skal sponse elite seiling! Må avvises. NSF må finne andre inntektskilder som ikke belaster de lokale lagene, evt. redusere kostnadene, senke ambisjonsnivået. Resultat kr. 60,-

2)Innføring av lisensavgift – dvs. en obligatorisk kollektiv forsikringsordning for alle utøvere, herunder også mannskap. Forventet premie kr. 500 for voksne og kr. 400 for juniorer. Innføring fra 2010. Dette er en unødvendig forsikring for mange. Mange har allerede slik kollektiv ulykkesforsikring gjennom jobb, tildels med bedre dekning. Båteiere må ha båtforsikringen og denne skal inkludere ansvarsforsikring. Kravet om lisens må avvises. NSF kan evt. fremforhandle en frivillig ordning med ett/ flere forsikringsselskaper.
Resultat: Saken skal utredes videre av NSF

3)Omorganisering av kretsleddet til regioner. Forslaget dårlig begrunnet. Mangler konsekvensvurdering. Noen kretser fungerer ikke! Noen fungerer godt! Derfor ny regionsinndeling. Vi skal tilhøre region Vestlandet – som strekker seg fra Egersund til Hustavika. Til sammenligning inndeles Oslofjoren i 2 regioner, en øst og en vest. Skal vi lykkes med rekruttering og seilsport må vi styrke den lokale kretsen og bedre samarbeidet mellom de lokale seilforeninger, ikke skape lengre avstander. Forslaget må avvises. Resultat: Forslag trukket av NSF. Skal utredes. Skal behandles på neste Seilting.

4)Forslag om å gå bort fra stor NM – forslagsstiller Sandefjord Seilforening. Avvises av NSF styret. Forslaget til Sandefjord anbefales av RAN. Resultat: Forslag til NSF godkjent med noen modifikasjoner

Resultatene forøvrig av av sakene på Seiltinget kan dere lese om bl.a i ”Seilmagasinet”. Mange seilforeninger rundt omkring i landet har sammenfallende syn med Ran

Hordaland Seilkrets

Torstein Hjellum har meldt seg inni Ran og vil fortsatt være med i styret i Hordaland Seilkrets. Han representere Ran nå. Det er vi glade for!

115 års jubileum

13.mars – 115 års jubileum for RAN Seilforening er markert i Ranheim i kombinasjon med kranselag.
Vi har hatt besøk av Vestnytt og resultatet ble flott reportasje over to sider i avisen (Utg. 19 mars)
Seilmagasinet hadde også god omtale av Ran ifm jubileumet.

Sommerfest/ innvielsesfest

Vi planlegger nå å kombinere sommerfesten med innvielsesfest i Klubbhuset 20. Juni. Innbydelse kommer snart ut.
Gjester til dette arrangement er Ran medlemmer, seilere som er påmeldt sommerregattaen, gjester fra seilforeningene i Hordaland (lederne), kommunale representanter, NSF representant, entreprenør, naboer i Angleviken.
Aldersgrense 18 år, pga alkoholservering. Fana Catering (FC) sørger for skjenkebevilling. Antrekk: Pent dvs. kjole/ jakke
Vi har plass til 150 i klubbhuset og ca 100-150 i nøstet, dvs. taket blir da ca. 300 personer.
FC sørger for mat: Forslag er Koldtbord - bespisning i klubbhus og nøstet, avhengig av antall gjester. FC kan levere full oppdekning med bordduker, blomster, flott koldtbord, personale til servering og rydding pluss betjening av baren til kr. 400-500 pr. kuvert, inkl. vin til maten (1 fl). Drikke ut over dette betales i baren. Ingen dugnad fra Ran side ut over at det skal være ryddig utenfor
Vi håper på flott vær men planlegger arrangementet for dårlig vær, surt og kaldt med mye regn, og setter derfor opp røyketelt utenfor.
Dans i nøst til levende musikk.
Underholdning, premieutdeling, gaveoverrekkelse og taler før og under bespisningen. Overføring på skjerm til nøstet.

Søndag 21. Juni planlegger vi Åpent hus for alle, fra kl. 12:00, Demo av seiljoller mm, underholdning, musikk, sikkerhet på sjøen, uhøytidlig match racing utenfor anlegget, omvisning i noen av båtene våre, kaffe og vaffel servering med mer.

Fylkeskommunen og frist for ferdigstillelse - tippemidler

Vi har korrespondanse med Fylkeskommunen vedr. tildelte tippemidler. Fristen for ferdigstillelse er formelt overskredet og det er antydet at vi må tilbakebetale tildelte tippemidler. Styret tror imidlertid at saken lar seg løse. God forklaring er sendt inn skriftlig til Fylkeskommunen og ingen negative reaksjoner er mottatt på denne.

Og neste styremøte er 14. april

Styret kan rapportere at de enkelte gruppene fungerer også godt.

Styret ønsker alle en god påske!

Hilsen
Svein Holmefjord


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no