RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlemÅrsmøte 2024 - Årsrapport og saksliste

 

RAN seilforenings årsmøte 5.03.2024 

Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle årsrapport 
9. Behandle regnskapet for 2023 (Regnskap finnes i Årsrapport) 
a. Kontrollutvalgets beretning 
b. Godkjenne regnskap 
10. Innkommende saker til behandling av årsmøtet
a. RAN Seilforening bør vurdere å kjøpe inn noen drone-merker.
b. Forslag om utbedring av taket på Ranheim.
c. Nedbetaling av gjeld til trener
d. Tilbakebetaling av havneinnskudd.
e. Regnskap og budsjett
f. Markedsføring
g. Priser
h. Avløpsrør med avrenning fra septiktanker 
11. Saker til orientering
a. Oppdatering om arbeidet på reguleringsplan for molo
b. Anskaffelse av ny varmepumpe
c. Kranførere
12. Fastsette
a. Medlemskontingent 
b. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
c. Timepris – dugnad.  
d. Leie båthavn – andelsplasser og leieplasser 
13. Vedta idrettslagets budsjett
14. Behandle RAN seilforenings organisasjonsplan
15. Valg
Get Adobe Reader Read file
 

Årsrapport 2023


Get Adobe Reader Read file
 

Saksliste med budsjett og vedlegg


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no