RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - God jul og godt nytt år
    - Berit var innom!
    - 2011 har vært et godt år for Ran Seilforening
    - Juletreseilasen 2011
    - Sesongavslutning for jolleseilerne i Ran seilforening
    - Vel gjennomført dugnad 29.Okt
    - Dugnad lørdag 29. okt. 2011 - Kl.: 10:00
    - Rekrutt og kretssamling 2011
    - Rekruttsamling for Optimistseilere
    - Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011
    - Seilkro 12. oktober 2011
    - Klubbmesterskap T/H 2011
    - Klubbmesterskap for Optimist og Zoom8
    - Lagcup Asker
    - Ran-seiler med godt resultat i ORC-NM
    - Høstregatta joller 2011
    - Båter/ tilhengere på parkeringsplassen må fjernes
    - Askeladden
    - NC4 Bundefjorden
    - Teambuilding for næringslivet
    - Kretsmesterskap 2011
    - JNoM 2011
    - Sommerleiren 2011
    - StorNM i Moss
    - Ramsalt - Shetland Race 25 år
    - Stord Rundt 2011
    - Pinseleiren 2011
    - Pinseleir 2011
    - Sommerregatta 2011
    - LYS-regeltolkning/presisering
    - NC3 Bergens og Hjellestad seilforening
    - NC2 Nesodden
    - NC1 Horten
    - Thorvalden 2011
    - Hjeltefjordtrimmen 2011
    - Dugnaden 30. April 2011
    - Kretssamling for joller
    - Kretssamling 2011
    - Sesongåpning for jolleseilerne
    - Vellykket Seilting 2011
    - Prosjekt startbåt
    - Fremtidens trenere samlet til praksis i RAN
    - Snøføyka 2011
    - Hordacup reglene for T&H er endret fra og med 2011
    - Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011
    - Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn
    - Dommar og arrangørkurs 2011
    - Kurs vinteren 2011
    - "Jolleforeldre" på fest
    - Neglespretten 2011
           Snarveier:
 Bli medlem


Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011

 

 

Det blir Årsmøte i Ran Seilforening, onsdag 16. februar 2011, kl. 19:00 i Klubbhuset, Anglevik

Det er innkommet ett forslag fra medlem. Styret har utarbeidet 8 forslag til behandling, Alle forslag fremgår av vedlagte fil.Sakslisten er følgende

1) Godkjenne innkalling og dagsorden
2) Valg av dirigent, referent, 2 stemmetellere samt 2 personer til å signere protokollen
3) Behandle årsmeldingen for 2010
4) Behandle regnskap for 2010
5) Behandle innkomne forslag
6) Bestemme lagets organisassjon
7) Behandle lagets budsjett for 2011 herunder kontingent
8) Valg av:
- Styret
- Revisorer
- Ledere/ medlemmer til komiteer
- Representant til idrettens kontaktutvalg
- represntanter til ting og organisasjoner laget er tilsluttet
- Valgkomite på 4 personerÅrsrapporten m/ regnskap for 2010 og med budsjett for 2011 er sendt medlemmene, men du kan laste den ned nå om du vil.

Klikk her for årsrapport!

Og under finner du pdf fil med Forslagene og Lagets organisasjon
Get Adobe Reader Read file
 

Forslag til årsmøtet 2011


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no