RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlemVelkommen til Årsmøte 2022 - 10.3 kl 19:00

 

Det er nå klart for Årsmøte i RAN seilforening

Torsdag 10. mars, kl 19:00, arrangres årsmøtet i RANs klubbhus i Angleviken.

Etter årsøtet vil det bli et medlemsmøte hvor det det vil bli orientert om fremdrift i Molosaken.

 

Årsmøtet vil bli avholdt som et hybrid-møte, med mulighet til å delta fysisk i RANs klubbhus, eller digitalt via Teams. (Link til møte finnes under sakslisten)

 

Saksliste, sakspapir med vedleg og årsrapport er liggere tilgjengelig, som PDF filer, nederst på denne siden. 

Regnskap og balanse for 2021 og budsjettforslag for 2022 er inkludert i årsrapporten.
 

NB! Det vil ikke være tilgjenglig trykkede årsrapporter på årsmøtet.
Dersom medlemmer ønsker å ha papirkopi av årsrapporten med på møtet, må en selv sørge for dette
 Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle årsrapport
 9. Behandle regnskapet for 2021 (Regnskap finnes i Årsrapport)
  1. Revisors beretning
  2. Kontrollutvalgets beretning
  3. Godkjenne regnskap
 1. Informasjon om ny oppdatering av RAN seilforenings lover
 2. Vedta et fullmaktsreglement for styret.
 3. Behandling Innkommende saker – sette av penger til rehabilitering av Ranheim.
 4. Fastsette
  1. Medlemskontingent
  2. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  3. Timepris – dugnad - Ihht kontrakt for båtplasser, §14
 5. ​Vedta idrettslagets budsjett
 6. Behandle RAN seilforenings organisasjonsplan
  Det foreligger ingen forslag om endring i RANs organisasjonsplan
 7. Valg

Møtelink for deltagelse på Teams : Digital deltagelse årsmøte RAN

 

Medlemsmøte:
Umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet vil det bli avholdt et medlemsmøte.
På dette medlemsmøte vil molokomiteen orientere om arbeidet til molokomiteen.
Det vil blandt annet bli gitt en oppdatert status på arbeidet med reguleringsplan.
 
Get Adobe Reader Read file
 

Saksliste - Årsmøte 2022


Get Adobe Reader Read file
 

Årsrappot 2021, med regnskap og budsjettforslag


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no