RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlemÅrsmøte 2023 - Årsrapport og sakspapir

 

Velkommen til årsmøte i RAN seilforening

Årsmøtet avholdes i RANs klubbhus onsdag 22.mars kl 19:00

 

 Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle årsrapport
 9. Behandle regnskapet for 2022 (Regnskap finnes i Årsrapport)
  1. Revisors beretning
  2. Kontrollutvalgets beretning
  3. Godkjenne regnskap
 10. Videre arbeid for å få på plass reguleringsplan
 11. Avtale om vasking i RANs klubbhus
 12. Fastsette
  1. Medlemskontingent
  2. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  3. Timepris – dugnad
  4. Leie båthavn – andelsplasser og leieplasser
  5. Økning av leie på seilhyller
  6. Vurdere leie på lagring av båter, joller og annet utstyr på anlegget
 13. Vedta idrettslagets budsjett
 14. Behandle RAN seilforenings organisasjonsplan
 15. Valg

Saksliste, sakspapir med vedleg og årsrapport er liggere tilgjengelig, som PDF filer, nederst på denne siden. 

Regnskap og balanse for 2021 og budsjettforslag for 2022 er inkludert i årsrapporten.
 

NB! Det vil ikke være tilgjenglig trykkede årsrapporter på årsmøtet.
Dersom medlemmer ønsker å ha papirkopi av årsrapporten med på møtet, må en selv sørge for dette
Get Adobe Reader Read file
 

RAN seilforening - Årsrapport 2022


Get Adobe Reader Read file
 

Saksliste - Årsmøte 2023


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no