RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Medlemsmøte i Gubbelaget

 

Det innkalles med dette til medlemsmøte i Gubbelaget i Ran Seilforening onsdag 27. januar 2016 kl. 19:00 i Klubbhuset i Anglevik. Tema er eventuell formell nedleggelse av «Gubbelaget» og drøftelse av hva midlene i Gubbelaget skal benyttes til.«Gubbelaget» har ikke vært aktiv de senere år.  For ca. 10 år siden vedtok Ran Seilforening å fullt ut bruke Norges idrettsforbunds lover og regler som basis for lagets vedtekter.  Årsmøte i Ran Seilforening ble idrettslagets øverste myndighet og Gubbelagets formelle rolle som «kontrollorgan» ble fjernet. Gubbelagets andre rolle som sosialt organ i foreningen har ikke vært i virksomhet siden. 
Med bakgrunn i at Gubbelaget var opprettet som en organisasjon innen foreningen, med eget styre, innmelding og opptaktsbestemmelser og med egen kontingentbetaling samt at det er noen penger igjen på egen konto, ser vi det riktig å formelt løse opp denne organisasjon og gjøre et vedtak på hva midlene skal benyttes til. Beløpets størrelse er ca. kr. 25.000

Ran Seilforening fungerer nå som en aktiv og sportslig veldrevet forening, med et flott seilsportsenter i Anglevik, stor båthavn og med utrolig mange flinke seilere både i jolleklassen og i Tur & Hav. Det er spesielt inspirerende å se jollegruppen med foreldre i forskjellige aksjoner, enten på regattabanen, på treninger omtrent hele året gjennom og ikke minst på dugnadssiden. 

Et formål som Gubbelagets penger kan gå til er et nytt kjøkken i Ranheim. Det er i år gjort en stor innsats med å skifte taket på Ranheim og tidligere har både garderober og loftet i hytten blitt bedre tilrettelagt for overnatting og samlinger.  Hytten er mye i bruk til overnatting i fm stevner og trening. Hytten trenger ytterligere opprustning; bl.a trenger hytten nytt kjøkken som nå er i dårlig forfatning. 
Et alternativt formål kan være til et glasskap til klubbhuset hvor lagets verdigjenstander/ pokaler mm. kan utstilles og bedre kan vises frem. Dette har vært lenge etterlengtet.  
Et tredje alternativ formål kan være et bidrag til jubileumsbok. Ran Seilforening blir 125 år i 2019.  
Et fjerde formål kan være bidrag til «Oselverboken» som Kjell Magnus Økland jobber med. Dette prosjekt trenger penger for å få ferdigstilt boken.  

Bergen/ Anglevik - 05. januar  2016 
Svein Holmefjord  
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no