RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - God jul og godt nytt år
    - Berit var innom!
    - 2011 har vært et godt år for Ran Seilforening
    - Juletreseilasen 2011
    - Sesongavslutning for jolleseilerne i Ran seilforening
    - Vel gjennomført dugnad 29.Okt
    - Dugnad lørdag 29. okt. 2011 - Kl.: 10:00
    - Rekrutt og kretssamling 2011
    - Rekruttsamling for Optimistseilere
    - Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011
    - Seilkro 12. oktober 2011
    - Klubbmesterskap T/H 2011
    - Klubbmesterskap for Optimist og Zoom8
    - Lagcup Asker
    - Ran-seiler med godt resultat i ORC-NM
    - Høstregatta joller 2011
    - Båter/ tilhengere på parkeringsplassen må fjernes
    - Askeladden
    - NC4 Bundefjorden
    - Teambuilding for næringslivet
    - Kretsmesterskap 2011
    - JNoM 2011
    - Sommerleiren 2011
    - StorNM i Moss
    - Ramsalt - Shetland Race 25 år
    - Stord Rundt 2011
    - Pinseleiren 2011
    - Pinseleir 2011
    - Sommerregatta 2011
    - LYS-regeltolkning/presisering
    - NC3 Bergens og Hjellestad seilforening
    - NC2 Nesodden
    - NC1 Horten
    - Thorvalden 2011
    - Hjeltefjordtrimmen 2011
    - Dugnaden 30. April 2011
    - Kretssamling for joller
    - Kretssamling 2011
    - Sesongåpning for jolleseilerne
    - Vellykket Seilting 2011
    - Prosjekt startbåt
    - Fremtidens trenere samlet til praksis i RAN
    - Snøføyka 2011
    - Hordacup reglene for T&H er endret fra og med 2011
    - Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011
    - Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn
    - Dommar og arrangørkurs 2011
    - Kurs vinteren 2011
    - "Jolleforeldre" på fest
    - Neglespretten 2011
           Snarveier:
 Bli medlem


2011 har vært et godt år for Ran Seilforening

 

2011 har igjen vært et flott og fremgangsrikt år for RAN Seilforening. Vi har fått mange nye medlemmer, både barn, ungdom og voksne. Vi har ikke registrert noen ulykker eller alvorlige personskader. Stormen «Berit» gjorde midlertid noen mindre skader på kaianlegget og noen av seilbåtene og minner oss om at vårt anlegg ligger noe utsatt til for uvær fra nord.Vi har mye å glede oss over i Ran Seilforening.

Treningsiveren er stor i Hjeltefjorden. Hver onsdag fra tidlig på våren, til langt ut i november har mer enn 35 jolle seilere trent aktivt. Og resultatet blir at RAN seilerne markerer seg godt på regattabanene rundt omkring både innland og utland. Vi er nå landets 6. største jolleklubb. Bak dette resultatet har vi både dyktige trenere og foreldre som nedlegger stor innsats.

Havnen er full av T&H seilbåter, som gir seilermiljø i Angleviken og penger i kassen i form av havneleie.
Våre kranførere gjør en betydelig dugnadsinnsats gjennom hele sesongen som det står stor respekt av. Til sammen 83 seilbåter er blitt landsatt for bunnsmøring/vedlikehold i løpet av 2011. Og dette gir også betydelig inntekt til Ran. Kranen ble overtatt av RAN pr. 1.1.2011 fra private eiere.

Mange T&H seilere er aktive, hver tirsdag i perioden mai-juni og august-september deltar mer enn 20 båter regelmessig på Hjeltefjord trimmen. Noen av T&H seilerne oppnår også gode sportslige resultater rundt omkring i kretsen.

Det er fortsatt er god dugnadsånd i laget, både i forbindelse med arrangementer og vedlikehold av anlegget. En av jobbene i 2011 har vært å skifte østveggen i nøstet med nye vinduer og rivning av det gamle «regattakontoret». Andre større jobber har vært å få montert opp lys langs veien inn til klubbhuset, starte arbeidet med å bygge «bølgebryter» på Ternholmen (første del viser at denne har betydelig effekt) samt løpende vedlikehold på det flytende anlegg.

I tillegg T&H gruppen gjennomført flere ”Teambuilding” arrangementer for næringslivet som gir gode penger i kassen.

Hjemmesiden har vært aktivt i bruk hele året gjennom. Mange flotte rapporter er lagt ut på nettet, ikke minst fra de sportslige aktiviteter og nå et betydelig bildemateriell tilgjengelig.

Vi får et brukbart regnskapsmessig resultat også i 2011.

Damsgårdsveien er solgt til BOB. Salgsinntekten går i sin helhet til nedbetaling av lån på klubbhus og anlegg i Angleviken. Fra og med 2012 vil vi ikke vi bli belastet med renter eller avdrag. Men vi må fortsatt vise måtehold i tiden som kommer. Vi må fortsatt sørge for inntekter, både til sportslige aktiviteter og til betjening og vedlikehold av anlegget. Nå trenger f.eks. det flytende havneanlegg betydelig midler til skifte av forankring/ nye kjettinger. Det ville være kjekt også med mer lys på kaiene. Og den sportslige satsning i jollegruppen krever også midler, bl.a. et godt trenerteam og reisestøtte.

Klubbhuset brukes flittig, spesielt underetasjen i forbindelse med trening og regattaer. Klubbhuset er også populært til bryllup og fest, spesielt i sommerhalvåret, og dette gir gode inntekter.
Mange helger i 2012 er allerede utsolgt. Utleieaktiviteten er ikke like stor helgene fra november til
begynnelsen av april og på ukedagene kunne vi kanskje hatt bedre utleie, spesielt til konferanser og møter.

RAN har økt medlemsmassen med 3,8 % i 2011. Vi har fått 34 nye medlemmer men 20 er strøket av listen da kontingent ikke er betalt.

Jeg takker nå av fra lederjobben etter 4 begivenhetsrike år. Vi har fått mye til i disse år takket være stor innsats av både gruppelederne og øvrige medlemmer i laget. Jeg er glad for at laget nå har ett godt anlegg med gode fasiliteter som kreves i et moderne seilsportsenter, både for T&H og jolleseiling. Jeg er spesielt glad for at vi har en stor jollegruppe med flott ungdom og med stor treningsiver og betydelige ambisjoner. Vår ungdom er lagets fremtid og som borger for at Ran vil bestå også de neste 100 år. Et av resultatene av denne satsning er at i 2013 braker det løs med VM i Zoom seiling i Hjeltefjorden.

Jeg skulle gjerne sett at havnen var enda bedre beskyttet mot uvær fra nord, gjerne med tyngre bølgebrytere som kunne tatt av for de verste bølger fra Hjeltefjorden. Dette blir en sak foreningen må jobbe med i årene som kommer og som vil kreve betydelige resurser. Inntil videre må båteierne være meget påpasselig med fortøyningene sine og passe spesielt på ved uvær. Jeg er glad for at det er bevilget penger på 2012 budsjettet til utskifting av ankerkjetting mm.

Vi har mye å være stolt over og mye å ta vare på. Vi må ikke glemme våre forfedre som har tilrettelagt for dette. Jeg håper at laget fortsatt vil styres etter prinsippet om forsvarlig økonomi og setter «tæring etter næring». Vi må fortsatt se på laget under ett og bidra til at gruppene samarbeider godt, til felles glede og nytte.

Snart kommer årsberetningen for 2011 med både regnskap og budsjett for 2012 samt delrapporter fra hvert av utvalgene. Jeg håper mange har anledning å delta på årsmøte 8. februar.

Svein Holmefjord
Leder 2008-2011.
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no