RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - God jul og godt nytt år
    - Berit var innom!
    - 2011 har vært et godt år for Ran Seilforening
    - Juletreseilasen 2011
    - Sesongavslutning for jolleseilerne i Ran seilforening
    - Vel gjennomført dugnad 29.Okt
    - Dugnad lørdag 29. okt. 2011 - Kl.: 10:00
    - Rekrutt og kretssamling 2011
    - Rekruttsamling for Optimistseilere
    - Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011
    - Seilkro 12. oktober 2011
    - Klubbmesterskap T/H 2011
    - Klubbmesterskap for Optimist og Zoom8
    - Lagcup Asker
    - Ran-seiler med godt resultat i ORC-NM
    - Høstregatta joller 2011
    - Båter/ tilhengere på parkeringsplassen må fjernes
    - Askeladden
    - NC4 Bundefjorden
    - Teambuilding for næringslivet
    - Kretsmesterskap 2011
    - JNoM 2011
    - Sommerleiren 2011
    - StorNM i Moss
    - Ramsalt - Shetland Race 25 år
    - Stord Rundt 2011
    - Pinseleiren 2011
    - Pinseleir 2011
    - Sommerregatta 2011
    - LYS-regeltolkning/presisering
    - NC3 Bergens og Hjellestad seilforening
    - NC2 Nesodden
    - NC1 Horten
    - Thorvalden 2011
    - Hjeltefjordtrimmen 2011
    - Dugnaden 30. April 2011
    - Kretssamling for joller
    - Kretssamling 2011
    - Sesongåpning for jolleseilerne
    - Vellykket Seilting 2011
    - Prosjekt startbåt
    - Fremtidens trenere samlet til praksis i RAN
    - Snøføyka 2011
    - Hordacup reglene for T&H er endret fra og med 2011
    - Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011
    - Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn
    - Dommar og arrangørkurs 2011
    - Kurs vinteren 2011
    - "Jolleforeldre" på fest
    - Neglespretten 2011
           Snarveier:
 Bli medlem


Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn

 

I Bergens Tidende leser vi idag, 29/1-2011 at laget vårt omtales som Ran båtlag. I en privat reguleringsplan sammenligner forslagstiller vårt lag med deres planer om privat småbåthavn og stiller seg uforstående at de får avslag fra Fylkeskommunen til deler av planen sin.
Det er direkte feilaktig og urimelig å sammenligne vår virksomhet med en privat båthavn.

Vi har påpekt overfor journalisten i BT at vi heter Ran Seilforening og at vi driver seilsport og idrett. Vi er medlemmer av NSF og NIF. Vi har krav på at navnet vårt brukes riktig i all offentlig omtale.Vi håper han retter opp reportasjen sin.Og til realitetene. Vi har allerede i 2009 gjort innsigelser til Kommunen på forslagstillers planer om privat båthavn, rett utenfor vår jolleslipp, se uttalelse under. Rådmannen i Kommunen hadde i sin innstilling til Kommunestyremøte på torsdag 27/1- tatt hensyn til våre innsigelser, men saken ble nå utsatt og skal oversendes Miljøverndepartementet. Utfallet på denne del av reguleringsplan er derfor fortsatt usikker. Vi vil imidlertid bruke de midler som er tillatt for å forhindre at vi for en dårligere inn og utseiling for joller til vårt anlegg.


"Uttalelse/ kommentarer til Reguleringsplan for gnr 37/7 og 67 m.fl. – Anglavika - 2009"

Saken har vært behandlet på Rans Seilforenings styremøte 17. November 2009 og kommentarene/ innvending mot forslagsstillers småbåthavn er enstemmig. Vi har sendt inn kommentarene også gjennom elektronisk skjema. Referanse nr. er BEDXML. Her er kopi, samt noen flere bilder

Forslag til privat småbåthavn utenfor eiendommene, ref. kartskisse vil komme i konflikt med seilaktiviteter i Ran og hemme trygg ut- og innseiling til jollekai og jolleslipp.

Vi ser at det er benyttet et eldre kart av forslagsstiller hvor det ikke er tegnet inn hverken jolleslipp/ rampe og jollekaien som Ran har i dette område.

Vi har lagt ved en skisse som viser hvilke område av foreslått småbåthavn som kommer direkte i konflikt med vår virksomhet. Vi har også lagt ved noen bilder av aktive jolleseilere som viser dette område. Området benyttes også til å ta inn og ut følgebåter ifm. jollearrangement.

Ran Seilforening har et av landets flotteste anlegg for jolleseiling, der vi benytter området utenfor anlegget til jolleseiling for nybegynnere.

Ran Seilforening har nå 30 aktive jolleseilere, og vi har ambisjoner om å bli 50 aktive barn og ungdommer innen få år, som seiler joller aktivt flere dager i uken, året igjennom.

Hvert år arrangerer vi flere større jolleregattaer/ samlinger med 50 – 80 joller. Vi har ambisjoner om å arrangert større nasjonale jollearrangement med inntil 200 – 300 jolleseilere som vil benytte anlegget i løpet av noen hektiske dager. Da er det viktig at anlegget er optimalt tilrettelagt for å få joller og følgebåter inn og ut av havnen på en effektiv måte. Derfor er det viktig nå at den planlagte utbyggingen ikke fører til hinder for jolleaktivitet i Ran Seilforening.

Vi minner om at Ran Seilforening har hatt seilaktiviteter i dette område i 110 år. Vi håper at Fjell Kommune tar hensyn til våre behov.
Get Adobe Reader Read file
 

Medieomtale i BT 29/1-2011 - privat reguleringsplan i Angleviken


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no