RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Om RAN
    - Styret
    - Lover
    - Årsmøtereferat
      2022
      2021
      2020 - Ekstraordinært årsmøte
      2020
      2019
      2019 - Ekstraordinært årsmøte
      2018
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011 - Ekstraordinært årsmøte
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
    - Årsberetninger
           Snarveier:
 Bli medlem

2011 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte torsdag 20. oktober 2011

Sak til behandling:
Salg av tomten til Ran i Damsgårdsveien til BOB.

Innkalling nedenfor og møtereferat nederst som pdf.

Et forhandlingsutvalg, bestående av Rolf Hermansen, Jan Henrik Nordeide og undertegnede har i snart ett år forhandlet med BOB om justering av leien på festekontrakten. BOB disponerer allerede tomten gjennom en festekontrakt hvor leien skal justeres hvert 5. år. Pr. idag har vi kr. 125.000 i årlig leieinntekt.

Tomten ligger like oppunder Puddefjorbruen og er på vel ett mål.

BOB har fått vedtatt sitt forslag til reguleringsplan i Damsgårdsveien og vil bygge boliger på nabotomten som Atle Halvorsen tidligere eiet. Denne tomt har BOB allerede kjøp. For å møte alle reguleringskrav mht. uteområder mm. inngår Ran sin eiendom i reguleringsplanen.

BOB har tilbudt Ran å kjøpe denne eiendom, på de samme vilkår som naboeiendom er solgt for til BOB. Forhandlingsutvalget anbefaler at eiendommen selges til BOB. Styret har i møte, onsdag 21. september anbefalt at eiendommen selges til BOB.
Iht. vedtektene til Ran Seilforening må et slikt salg godkjennes av Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Vi har ikke anledning å vente til ordinært årsmøte i januar/ februar.

Salgsinntekten vil gå til nedbetaling av lån på anlegget/ klubbhuset i Anglevik.

Hilsen
Svein Holmefjord
Leder Ran Seilforening


Utskriftsvennlig versjon


Get Adobe Reader

Read file
 

Referat ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011
 


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no