RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Informasjon fra styret - Mai 2021

 

Hei alle RAN medlemmer

Her kommer en liten oppdatering med informasjon fra styret.Som dere allerede nok har merket dere har alle medlemmene nå mottatt faktura på medlemskontingenten.  Det betyr at vi fikk løst problemene vi hadde med økonomisystemet vårt. Det viste seg etterhvert at problemet var en feil gjort av banken. Noe som ikke bare rammet oss, men også mange andre foreninger.

Videre plan er at faktura for havneleie vil bli sendt ut nå i slutten av mai. Så blir faktura på økt innskudd i havnen sendt ut i slutten av juni (gjelder selvfølgelig bare de med innskuddsplass i havnen).Vi har valgt å fordele disse innbetalingene ut litt over tid for å unngå at alt kommer oppå  hverandre.

Med fint vår-, og etter hvert, sommervær øker også aktiviteten i RANs anlegg.
Jeg vil i den forbindelse minne om et stadig gjentagende problem - overfylling av RANs bosspann.
Vi har pr. i dag 2 store bosspann stående utenfor porten. Disse tømmes en gang i uken (om tirsdagene). Det er svært viktig at disse ikke fylles for mye. Dersom lokket ikke kan lukkes helt vil kråker og måker trekke boss ut av spannet på jakt etter mat. Dette skjer gang på gang - og er et lite hyggelig syn som en da blir møtt med når en kommer til RAN. Hver og en har et ansvar her.
Ser meg også nødt til å nevne at boss ikke skal settes ved siden av bosspannene - Øyvar tar ikke dette med seg!

Mologruppen har nå jobbet frem nødvendig dokumentasjon for en reguleringsplan. Det jobbes nå med å få kommunen til å overta planen for på den måten unngå at RAN må betale avgiftene kommunen krever for å få reguleringsplanen i gjennom. Det er opprettet en side, på Ranseil.no, hvor relevant informasjon om mologruppens arbeid vil bli lagt ut. Denne siden vil finnes under menyen "Anlegg".

Allerede til helgen arrangeres 2 seilaser for Tur og Hav; Familieseilas (28. - 29.5) og Hjeltefjorden Shorthanded  (30.5). Dessverre er det litt dårlig påmelding til begge disse arrangementene. Vi håper at det varslede finværet til helgen gir flotte seilaser, og gode opplevelser, slik at det frister til gjentagelse … og ikke minst at flere velger å være med neste år.

Helgen 5.-6. juni skulle RAN ha arrangert NorgesCup for Optimist, Laser og Waszp. Dessverre måtte denne NorgesCupen avlyses med bakgrunn i de gjeldene covid-19 reglene. Det jobbes nå med å se på muligheten for å gjennomført arrangementet til høsten.  NM for Laser 21.-22. August regner vi med blir arrangert som planlagt.

Ønsker alle en riktig flott helg.

Seilerhilsen _/)

Espen Børresen
Leder
RAN seilforening
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no