RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlemInnkalling til årsmøte 2018

 

Det blir årsmøte i Ran Seilforening, 
torsdag 22. februar 2018, kl. 18:00 i klubbhuset, Anglevik.

Årsrapport kan lastes ned her
 Saksliste

 

1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4.Godkjenne årsmeldingen

5.Godkjenne regnskapet for 2017 i revidert stand.

6.Fastsette medlemskontingenten og fastsette kranleie.

7.Vedta Ran sitt budsjett for 2018 Forslag blir lagt fram på møtet

8.Valg

a.Leder og nestleder

b.Styremedlemmer og varamedlemmer

c.Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d.Revisor (2X)

e.Representanter til møter i de organisasjoner Ran er tilsluttet

f.Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Etter den lovfestede formelle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi fortsette med et medlemsmøte, med diverse info om prosjekter, drift av klubben og annet som vi mener kan være av interesse for medlemmene.
Get Adobe Reader Read file
 

Årsrapport for 2017


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no