RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - God jul og godt nytt år
    - Berit var innom!
    - 2011 har vært et godt år for Ran Seilforening
    - Juletreseilasen 2011
    - Sesongavslutning for jolleseilerne i Ran seilforening
    - Vel gjennomført dugnad 29.Okt
    - Dugnad lørdag 29. okt. 2011 - Kl.: 10:00
    - Rekruttsamling for Optimistseilere
    - Rekrutt og kretssamling 2011
    - Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011
    - Seilkro 12. oktober 2011
    - Klubbmesterskap for Optimist og Zoom8
    - Klubbmesterskap T/H 2011
    - Lagcup Asker
    - Ran-seiler med godt resultat i ORC-NM
    - Høstregatta joller 2011
    - Båter/ tilhengere på parkeringsplassen må fjernes
    - Askeladden
    - NC4 Bundefjorden
    - Teambuilding for næringslivet
    - Kretsmesterskap 2011
    - JNoM 2011
    - Sommerleiren 2011
    - StorNM i Moss
    - Ramsalt - Shetland Race 25 år
    - Stord Rundt 2011
    - Pinseleiren 2011
    - Pinseleir 2011
    - Sommerregatta 2011
    - LYS-regeltolkning/presisering
    - NC3 Bergens og Hjellestad seilforening
    - NC2 Nesodden
    - NC1 Horten
    - Thorvalden 2011
    - Hjeltefjordtrimmen 2011
    - Dugnaden 30. April 2011
    - Kretssamling for joller
    - Kretssamling 2011
    - Sesongåpning for jolleseilerne
    - Vellykket Seilting 2011
    - Prosjekt startbåt
    - Fremtidens trenere samlet til praksis i RAN
    - Snøføyka 2011
    - Hordacup reglene for T&H er endret fra og med 2011
    - Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011
    - Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn
    - Dommar og arrangørkurs 2011
    - Kurs vinteren 2011
    - "Jolleforeldre" på fest
    - Neglespretten 2011
           Snarveier:
 Bli medlem


Vellykket Seilting 2011

 

Undertegnede har vært på 3 dagers vellykket Seilting under mottoet "Seilerglede for alle"Undertegnede har vært på 3 dagers Seilting.
Seiltinget ble i år avholdt på ”Color Fantasy” – på strekningen Oslo-Kiel.

Hvert annet år arrangerer Norges Seilforbund Seilting. Etter mitt skjønn var Seiltinget vellykket og mange saker ble både presentert, drøftet og vedtatt, i hovedsak med stort flertall. Kun en sak var det heftig debatt på, nemmelig om stor NM skal fortsette eller ikke. Her var tinget delt omtrent på midten, med en stemmes overvekt for at modellen med Stor NM fortsetter.

Forhandlingene både på fredag og lørdag var lange og varte til langt på kvelden. Viktige drøftelser fortsatte under middagene og ikke minst i baren til sene nattetimer. Alle delegatene var innstilt på å lage et godt Ting til beste for SeilerNorge. For interessert er dokumentene utlagt på NSF’s hjemmeside.

Høydepunktet for Ran Seilforening er at diplom for ”Barne og Ungdomsvennlig seilforening” ble utdelt av presidenten. Vi er nå til sammen 9 foreninger i landet som har denne status og første på Vestlandet.

Forberedelsene til Tinget, utført av NSF var gode. Årsrapporter for 2009 og 2010 samt saksliste og sakspapirer var utsendt i god tid til delegatene. NSF har laget et strategidokument for perioden 2011 – 2015 under mottoet ”Seilerglede for alle”. Mitt skjønn er at dette dokument er gjennomtenkt og balansert og gir gode føringer for NSF’s arbeid i årene som kommer. Det skal både satset på bredde og topp seiling.

Budsjettet for 2012 og 2013 er knyttet opp mot målsetningene og vedtatte aktiviteter og gir en rimelig balanse mellom breddeseiling og toppseiling. Fortsatt skal vi ha ambisjoner om å få frem internasjonale vinnere.
Norges Seilforbund (NSF) vil nå ut til flere seilere i årene som kommer. Historisk har kappseilerne vært i fokus. Nå vil NSF jobbe mer for turseilere og langturseilere. Under mottoet «Seilglede for alle« legger styret i NSF nå frem en handlingsplan for seilsporten de neste fire årene.

Ett av målene er å snu en trend med synkende medlemstall for seilforeningene, og øke medlemsmassen med 20 prosent de neste to årene. Antall medlemmer i seilforeningene dag utgjør snaue 30.000. For å øke medlemstallet vil man samarbeide med seilbåtforhandlere og seilskoler.

Av regnskapene for 2009 og 2010, som ble enstemmig vedtatt, går det frem at NSF også har fått orden på økonomien. Imidlertid er det med knappe marginer og ambisjonene til NSF og tinget krever noe større inntekter etter hvert. De betydeligste inntekter til forbundet kommer via NIF og myndighetene og står i noen grad i forhold til inntekten som forbundet får gjennom foreningene og seilerne.

Vårt ønske om å fjerne lisensavgiften på regattaseiling og holde medlemsavgiften til NSF på samme nivå som i 2010, dvs. kr. 60, synes i innværende periode å være urealistisk, da dette ville medføre betydelig reduksjon i inntekt fra NIF/ myndigheter. Og en slik reduksjon ville medføre at ambisjonene og aktivitetene nedfelt i strategidokumentet måtte nedjusteres betraktelig og til et uakseptabelt lavt nivå med negative effekter på litt lengre sikt. Mange delegater påpekte behov for å finne frem til andre inntektskilder, men slike inntektskilder er ikke lett å trylle frem på kort sikt. Flere delegater påpekte at lisensavgift kan medføre lavere deltagelse på regattaer. Klubbregatta er unntatt lisensavgift

En alternativ måte å få inn nødvendig inntekt på (egenandel) var å øke kontingenten pr. medlem betraktelig, men dette forslag var mange delegater bekymret til, da dette kunne føre til at støttemedlemmer vil melde seg ut pga høye kontingentsatser.
Ran Seilforening har i inneværende år sett at det er gevinst i å spille på lag med både NSF og NIF. Vi er bl.a. allerede tildelt støtte til utstyr/ jollemateriell for over kr. 40.000.

Undertegnede stemte derfor for Styrets forslag (sammen med de fleste andre delegater) om å fortsette med lisensavgift for neste perioden. Saken kommer nok opp på neste Seilting.
Dessuten økes kontingenten til Norges Seilforbund for enkeltmedlemmer fra 60 til 85 kroner pr. år.

Seiltinget vedtok forslaget til budsjett for de neste tre årene fra Seilforbundets styre. Inneværene år regner man med 14,3 millioner kroner i inntekter, dette øker til 16,1 neste år, og budsjetteres til 15,8 i 2013. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Utbetalinger til toppidrett er budsjettert med 5.575.000 kroner i 2011, 6 millioner i 2012 og 5.2 millioner i 2013.


I valgkomiteens forslag, som ble fremlagt av Karianne Melleby ble i hovedsak vedtatt, med et par unntak. Resultatet ble:
Peter L Larsen, Ålesund, President, valgt ved akklamasjon.
Astrid Holden, Arendal, 1 visepresident, valgt etter skriftlig avstemming i kampvotering mot valgkomiteens kandidat, Siri Gjerdrum.
Arild Holt, Oslo Seilforening, 2. visepresident, valgt ved akklamasjon
Ove Lind, Bergen, styremedlem
Hanne Marie Westby Jørstad, Engelsviken, styremedlem
Anders Myhre, KNS, styremedlem
Maren Magda Krogstad, Trondheim, styremedlem
Morten Knudsen, Moss, styremedlem
Odd Ørnulf Stray, Mandal, styremedlem
Alle styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon.


NSFs forsikringspartner presenterte det nye opplegget for et lydhørt Seilting. Partneren som er forsikringsmegler vil plassere NSFs medlemmers forsikringer gjennom ulike norske og utenlandske seilskaper. Grunnlaget for avtalen er at NSF har fått gjennomslag for sine krav om at det ikke tas aldersfradrag for rigger de første ti årene, seilerforsikringen skal ikke subsidiere andre, joller med motor er medforsikret for inntil 25000 kroner og seilnummer registeret skal være likeverdig med et norsk båtregister. Tilbudet er interessant, men jeg anbefaler at hver og en som innhenter pristilbud også studerer vilkårene og ikke bare premien når tilbudet sammenlignes med forsikring du allerede har.
Dette forsikringstilbud omfatter også andre forsikringer enn på seilbåt, herunder hus, bil, reise osv, men krever at du er medlem i seilforening og følgelig NSF.


”Color Fantacy” er en flott båt, med utmerkede lugarer, konferansefasiliteter og mange restauranter og god mat. Dessverre ble møtene i plenum svært lange og det ble liten/ ingen tid til å nyte alle herligheter.

Det er nyttig for Ran å være tilstede på slike samlinger. Vi får mye informasjon og knytter mange kontakter og i tillegg er dette et forum hvor også våre synspunkter og meninger kan presenteres for hele SeilerNorge selv om kanskje ikke alle blir tatt til følge i denne omgang.

Jeg takker NSF for et vellykket Seilting og ønsker styret i NSF lykke til med oppgavene i neste periode i samarbeid med oss i seilforeningene.

Hilsen
Svein Holmefjord
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no