Print this page


Velkommen til pinsesamling i Ran Seilforening
x
 
 
 

Tradisjonen tro arrangeres det også i år Pinsesamling i Ran Seilforening.
Pinsesamlingen i Ran Seilforening har lange tradisjoner og har i mange år vært den største jollesamlingen på Vestlandet.Kombinasjonen av dyktige trenere, flotte seilforhold og super atmosfære gjør at mellom 70 og 80 jolleseilere, i tillegg til mange foreldre, hvert år velger å tilbringe Pinsen i Ran Seilforening.

For tilreisende kan vi tilby overnatting i Rans gamle klubbhus, Ranheim.

Mai pleier å være en fantastisk tid på vestlandet og vi kan – med godt statistisk grunnlag – si at vi alltid har flott vær på Pinsesamlingen.

Vi håper mange velger å ta turen til Ran i pinsehelgen.

Påmelding