RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Nye nøkler til klubbhus, hytte, nøst, vegbom, mastekran, mm.

 

Vi har nå byttet låser i klubbhus og hytten. Samtidig skifter vi ut hengelåsene i nøst , kjetting og på vegbommen til samme system. Dette innebærer at samme nøkkel kan brukes til de rom og områder den er tiltenkt til.Vi har nå byttet låser i klubbhus og hytten. Samtidig skifter vi ut hengelåsene i nøst , kjetting og på vegbommen til samme system. Dette innebærer at samme nøkkel kan brukes til de rom og områder den er tiltenkt til.
Styrets medlemmer får nøkkel som åpner alle rom/ funksjoner i anlegget.

Jolletrenerne får nøkkel til hytten og klubbhusets 1. Etasje inkl. garderobeanlegget.

Regattakomiteens medlemmer får nøkkel som også åpner opp regattarommet

Tillitvalgte får nøkkel til de rom/ funksjoner som følger av vervet uten depositum. Når en går ut av verv skal nøkkel tilbakeleveres. Ved tap av nøkkel må det betales kr. 450.

Båteiere med havneplass i anlegget i Anglevik kan få nøkkel til 1. Etasje i klubbhuset inkl. Garderobedelen pluss hytten, kjettinglås, nøst og mastekran. Depositum for nøkkelen er kr. 450. Når leieavtale opphører skal nøkkel tilbakeleveres.

Klubbhus, hytte, garderober etc. skal i utgangspunkt alltid være låst. Unntak når det pågår arrangementer, trening, møter ol. Den som låser opp skal sørge for at bygget/ rommet også blir låst etter bruk.

Ved arrangementer skal arrangementsansvarlig peke ut hvem som skal åpne og sørge for låsing.

Nøkkel skal ikke lånes ut til andre. Misbruk kan føre til inndragning av nøkkel. Depositum betales ikke tilbake i disse tilfeller.

Tap av nøkkel og nødvendig skifte av sylinder/ sylindre kan bli kostbart for RAN og derfor må du ta godt vare på nøkkelen. Ikke legg nøkkelen på ”lure” plasser på anlegget.

Nøkkelutlevering administreres av Eiendomsutvalget.
 
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no