Print this page
 
RAN Seilforening

RAN Seilforening
c

RAN Seilforening er et idrettslag i Fjell kommune som driver seilsport.

RAN Seilforening
Anglaviksvegen 115
5354 Straume

Org.Nr. 983 884 490
Kontonr. 9521.66.10068
post@ranseil.no

Foreningens årsmøte er øverste myndighet i foreningen. Mellom årsmøtene leder styret den daglige driften av foreningen, etter det årsprogram og budsjett som årsmøtet har vedtatt.

RAN Seilforening er tilknyttet Fjell Idrettsråd, Hordaland Seilkrets og Norges Seilforbund.

Gjennom Hordaland Seilkrets er vi medlem av Hordaland Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komite.

RAN Seilforening har lover som bygger på NIF´s Lovnorm, og er godkjent av Hordaland Idrettskrets.

Organisasjon
RAN er organisert på denne måten:

- Tre sportsgrupper som står for trening og aktiviteter innen for sine områder; joller, entypebåter, og tur- og havseilere.

- Et regattautvalg er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre de terminfestede regattaer som RAN arrangerer.

- Et eiendom- og anleggsutvalg er ansvarlig for utbygging og vedlikehold av anlegget, samt utleie av lokaler, formidling av båtplasser og opptak av båter med båtkran.