Print this page


Siste sjanse for obligatorisk regeloppdatering
8. april arrangeres det siste av tre oppdateringskurs om de nye kappseilingsreglene som trådte i kraft ved årsskiftet og som varer ut 2024. For alle dommere og arrangører er kurset obligatorisk.


For mer informasjon og påmelding se Norges Seilforbunds nettsider:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/432-siste-sjanse-for-obligatorisk-regeloppdatering?fbclid=IwAR1JASBes2SgNwxURsmv2tsdtKTS14P7j034eL2w0a-H86QqNcJabySySHQ