RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Innkalling til årsmøte

 

Det innkalles herved til årsmøte i Ran seilforening.

Tid: Onsdag 10. februar 2016 kl. 19:00.

Sted: Klubbhuset, Anglevik.Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 4. Behandle årsmeldingen
 5. Behandle regnskapet for 2015 i revidert stand
 6. Vedta ny lovnorm fra NIF
 7. Dugnadsplikt – øke timetallet
 8. Fastsette medlemskontingenten
 9. Vedta Ran sitt budsjett for 2016 Forslag blir lagt fram på møtet
 10. Behandle Ran sin organisasjonsplan
 11. Valg
  • Leder og nestleder
  • Styremedlemmer og varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner Ran er tilsluttet
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Forslag fra styret: Svein Holmefjord, Ingmar Westervik, Harald Blø og Siri Tangye

Frist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet var 25. januar 2016

Årsmelding:

http://ranseil.no/dokmntr/2016/%C3%85rsmelding%202015%20web.pdf

 
Get Adobe Reader Read file
 

Lovnorm Ran seilforening


Get Adobe Reader Read file
 

Kommentarer Lovnorm Ran seilforening


Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no