RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - Juletreseilasen 2009
    - Juletreseilasen 2009b
    - Ran i Fjell Idrettsråd
    - Rassikring av fjellet er nå utført
    - Rassikring av fjell ved parkeringsplassen
    - Fantastiske forhold på Hjellestad i helgen
    - Express-trening 7. november 2009
    - Terminlistemøte i Hordaland Seilkrets avholdt 29. oktober
    - Reguleringsendring i Damsgårdsveien - til boligformål
    - Rapport fra Styret - Oktober No. 2 - 2009
    - Kretssamling Askøy 17-18. oktober
    - Hvilken regatta skal vi velge?
    - Båtopptak høsten 2009
    - Hilsen fra BSI/Seiling
    - Express-KM 2009
    - Emilie ble årets optimistjolleseiler i Ran
    - Klubbmesterskap for joller 2009
    - Klubbmesterskap 2009
    - Gode resultater i årets første regatta
    - Bilder fra dag to av KM
    - KM Joller 2009
    - 22 RAN seilere på startstreken i helgens KM
    - Gode resultater fra Ran-seilerene I Kretsmesterskapet.
    - 3 seilere fra Ran i årets NC nr 4 i Moss
    - Møte i eiendomsutvalget 27. august 2009
    - Salt med bronse i Express-NM
    - Hordacup nr 4 på Hjellestad
    - Seilsamling 10.-12. august
    - Jolleseilerne går en travel høst i møte.
    - Ran-seilere med på landslaget til Nordisk Mesterskap for Zoom8 i Arendal 21-24 juli.
    - Hyggelig Hordacup på Tysnes
    - Sommerregatta 2009
    - Hordacup 2 på Milde
    - Norges Cup i Bergen 6.-7. juni 2009
    - Øygarden Rundt 2009
    - TV-reportasje om Pinseleiren 2009
    - PINSELEIREN EN SUKSESS!
    - Pinseleiren 2009
    - Snoren er klippet
    - Hordaland viste seg frem på NC 2 Tønsberg 22-24 mai
    - Vel gjennomført nybegynnerkurs
    - Nybegynnerkurs 9.-10. mai
    - Ran sine jolleseilere i årets første Norges Cup!
    - Sesongåpning 2009
    - Den første festen
    - Kjempeinnsats av dugnadsgjengen
    - Hjeltefjordtrimmen 2009
    - Jollegruppens blogg
    - Jolletrening starter onsdag 15. april
    - Klubbhuset snart ferdig- Påsken 2009
    - Kretssamling for joller 28.-29. mars
    - Rapport fra Styret - mars 2009
    - Seiltur fra vinter til vår
    - Medan nokon sit i bilkø...
    - SeilVest 14.-15. mars
    - Vellukka 115-års feiring
    - Om nye www.ranseil.no
    - Snøføyka 2009
    - Vintersamlinger
           Snarveier:
 Bli medlem


Møte i eiendomsutvalget 27. august 2009

 

Eiendomsutvalget hadde møte 27. august 2009, her finner du referatet.Tilstede:

Bjørn Vie
Bjørn Normann
Nils Lerøen
Raymond Stenbro
Ronny Vågenes
Harald Blø

A. Sakliste

1. Oversikt på kaier / båser
2. Utlegging av ny utligger
3. Parkeringsplass – skilt –belysning / asfaltering / brøyting
4. Reperasjon av kai
5. Skifting av vegg mot sør og gangbro naust
6. Lys og strøm på brygger
7. Ombygging av naust i bakkant – detaljplanlegges.
8. Beising av terasse nybygg
9. Beising av vegger nybygg
10. Bredbånd nybygg
11. Planlegge vinteropplag
12. Tette hullet mellom skjæret og moloen.
13. Tidspunkt for dugnad: kun fredag eller onsdag også?

B. Åpne saksområder

1. Oversikt på kaier / båser
Det ble foretatt en gjennomgang av alle båtplassene og vi har vel nå neste 100 % oversikt.Vi tilstreber å få bygget opp et register med data om samtlige båteiere og deres båter med tanke på evt. flyttinger. Vi har også sett på muligheten å selge en båtplass innerst ved kai D – dvs. gjøre denne permanent. Det er pr dd en som har akseptert denne plassen hvis vi vil selge den .Dette må vi diskutere videre på neste møte.

2. Utlegging av ny utligger
Den nye utliggeren er nå kommet og ble lagt ut på hastedugnaden vi hadde. Det viste seg at det ikke var mulig å få skruen i ene feste til å entre – Bjørn Normann skal se på dette , da han hadde liggende reserve plater.

3. Parkeringsplass/skilt/belysning/asfaltering/brøyting
Ronny har vært i kontakt med INFOskilt og innhentet noen priser på skilt.Vi tenker å ha et skilt ved rundkjøringen og et ved innkjøringen. Pris for skilt er kr. 1.500 pr kvm eks mva. Videre ble det besluttet å plassere tilhengerene øverst på parkeringsplassen. Nils skal innhente priser på asfaltering og evt. brøyting .Når det gjelder belysning, så vil vi komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

4. Reperasjon av kai
I forbindelse med reperasjon av kaien , så vil vi åpne kaien på den første dugnaden .Nils vil deretter ta kontakt med entreprenør for å få et anbud på dette arbeidet. Dette er det satt av midler til tidligere.Dette gjelder også på nord enden av kaien. Vi må også få satt på dekk på bølgebryterne , skifte kjetting evt prøve med tau i stedet. Harald har sagt seg villig til å dykke ned for å ta opp dekk som er falt av. Han vil samtidig foreta en visuell inspeksjon av førtøyningskjettingene.

5. Skifting av vegg mot sør og gangbro naust
Harald vil kontakte Svendsen for å få en pris på dette arbeidet.Vi har og planer om å flytte døren i sør/øst 2 etg over på langsiden da vi har behov for en stor dør her i forb. Lagring av master.

6. Lys og strøm på brygger
Vi besluttet å innhente priser på søyler der noen har med vann. Disse er tenkt plassert slik : Kai A ingen søyler – kai B 3 stk firdoble derav 1 stk med vann – kai C 2 firdoble derav 1 stk med vann – kai D 8 stk 4 doble derav 4 med vann. Bjørn Vie vil innhente priser på disse og på evt arbeid som må gjøres i denne forbindelsen for å få dette godkjent. Dette vil medføre et ekstra innskudd fra samtlige båteiere i havnen – størrelsen er ikke kjent enda da en del må kunne utføres på dugnad. Dette vil jo heve standarden på havnen vår ytterligere. Samt med belysning så vil sikkerheten på anlegget ivaretas på en bedre måte enn i dag.

7. Ombygging av naust i bakkant – detaljplanlegges
Harald vil innhente priser på matrialer evt . arbeid på dette. Slik vi ser det , så blir det ca 20 hylle med lengde 5 m og dybde 80 cm – høyde 75 cm. De som leier disse må betale for 2 år da dette skal være selvfinansierende. Trappen som i dag går ned til underetagen i naustet vil vi flytte til vestsiden av bygget for tilkomst den veien. I forbindelse med dette arbeidet må alle seil og saker og ting som ligger i bakkant i dag fjernes innen første dugnaden. Boden i naustet vil vi rive på dugnaden og starte byggingen bakerst i naustet på den tilviste plassen.-Harald har ansvar for aktivitetene på naustet.

8. Beising av terasse nybygg
Dette må gjøres når det er vær til det og ikke arrangemang. Mulig dette må gjøres som en ad hock dugnad

9. Beising av vegger nybygg
Dette kan muligens gjøres på første dugnaden.

10. Bredbånd nybygg
Dette vil bli utført av utplukkede personer som har kompetanse på dette feltet- samme gjelder flytting av kamera og opptager, samt oppmontering av kamera på nybygget for å dekke innkjørsel og brygge A og B.

11. Planlegge vinteropplag
Opptak av båter er satt til 24 oktober kl. 0830 De som ønsker plass på land må ta kontakt med bjørn normann for å få tildelt plass. Vi vil gjøre det på samme måte som da vi satte ut båtene i vår. Sjøsetting vil bli 10 april neste år.

12. Tette hullet mellom skjæret og moloen
Dette var en oppgave som Mark Rune skulle få utført men da han nå er bortreist og vil være det til neste år også , så vil Bjørn V ta kontakt med Olsen for å få en plan på dette.

13. Tidspunkt for dugnad: kun fredag eller onsdag også?
Da vi har mange oppgaver , så vil vi måtte ta en del dugnad på onsdager evt noen lørdager i tillegg. Eiendomsutvalget håper båteierene vil stille seg helhjertet bak dette da dette vil komme samtlige til gode og øke standarden i havnen vår.


D. Nye saker

Fortøyning : Da det viser seg at det ikke er alle som har korrekte fortøyninger, så vil vi presisere at alle båter skal ha minst 4 fortøyninger og at disse skal inneholde gummi strekkavlaster av god kvalitet. Kontakt Bjørn Normann om du er i tvil om dette.
Raymond går til anskaffelse av kjetting tau stige til 2 etg. hytten

Referent: Bjørn Vie
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no