RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Informasjon fra moloutvalg


På disse sidene vil det bli gjort tilgjengelig informasjon om arbeidet til moloutvalget.

Moloutvalget består av følgende RAN medlemmer:
Åge Landro
Rolf Hermansen
Axel Nitter Sømme
Harald Blø
Jon Andreas Bygstad

Status pr. 26.05.2021

Med bakgrunn i årsmøte vedtak, har molo komitéen nedlagt et betydelig arbeid for å utarbeide et planforslag med tilhørende dokumenter.

Forslaget er klart til innsending, men vi mangler finansiering av gebyret- ca 300 000. Vi håpet å slippe dette, men administrasjonen i kommunen avslo vår søknad.

Ettergivelse eller kommunal overtagelse av planen er derfor blitt en politisk sak. Vi har jobbet mot politikerne for å slippe gebyret. Saken var oppe i formannskapsmøte 18. mai. Politisk er det et utbredt ønske både fra posisjon og opposisjon at Ran skal slippe denne utgiften. Saken ble utsatt til møtet i formannskapet den 8. juni fordi en ville innhente nærmere opplysninger om faren for ytterligere kostnader ved konsekvensanalyser etc. For RAN har det hele tiden utelukkende vert selve gebyret vi ville slette. Konsekvensanalyse har administrasjonen i kommunen tidligere opplyst at det ikke er et krav å gjennomføre. Øvrige krav for realisering blir RAN sitt ansvar og tilhører analysene neste fase.

Fase 1 – Få en vedtatt plan. Uten en godkjent plan kommer vi ikke videre med molosaken og får ikke undersøkt hvilke muligheter som byr seg for realisering. Poenget nå, uten kostnader for RAN, er å oppnå en forhandlingsposisjon mot store entreprenører som strever med å bli kvitt overskuddsmasser på en samfunnsgagnlig måte.

Fase 2 – Gjennomføre mulighetsanalyser for realisering både praktisk og økonomisk. Målet er da å komme i en situasjon hvor vi har full oversikt over alle muligheter og fremlegge disse for et årsmøte, inkludert eventuelle alternative løsninger. Underveis vil styret og medlemmene bli orientert om ulike faser i prosessen slik at en kan påvirke sluttresultatet. Denne fasen gir ingen bindinger og koster ikke RAN noen ting, bortsett fra dugnadsinnsats i molokomiteen. Overgang til fase 3 kommer altså etter at et årsmøte har gjort et vedtak basert på endelige fakta i saken.

Fase 3 – Realisering av molo.

   


Get Adobe Reader

Read file
 

Planbeskrivelse Anglevik RAN
Get Adobe Reader

Read file
 

IllustrasjonerUtskriftsvennlig versjon
 

RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no