Print this page


Innkalling til årsmøte onsdag 18. februar 2015

Det blir årsmøte i Ran seilforening, onsdag 18. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset, Anglevik.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 4. februar.

Sakene kan sendes:

Ran Seilforening

Anglaviksvegen 115

5354 Straume

eller e-post:

ran.seilforening@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Styret

 ÅRSRAPPORT 2014

 

Regnskap

 

Balanse

 

Noter til regnskap

 

Årsrapport forretningsfører 2014
Get Adobe Reader Read file
 Saksliste årsmøte 2015