Print this page


Klubbhuset snart ferdig- Påsken 2009
Klubbhuset nærmer seg ferdigstillelse. De siste ukene har vi observert mange flittige håndtverkere på bygget og god fremdrift hver dag. Mye er allerede på plass.

Klubbhuset nærmer seg ferdigstillelse. De siste ukene har vi observert mange flittige håndtverkere på bygget og god fremdrift hver dag. Mye er allerede på plass.

Rørleggerarbeidet er snart ferdig. Nå gjenstår montasje av toaletter og vasker samt montasje av luft til vann varmeveksler. Ventilasjonsarbeidet er omtrent ferdig . Elektrikerarbeidet er også kommet langt. Tømrerarbeidet innvendig er kommet langt. Himlingsplatene i det store taker er på plass. Malerarbeidet kan begynne nå. Det gjenstår å skjære hull for spottlights. I underetasjen gjenstår det å montere opp himlingsplater. Utvendig er gangbroen rundt huset er snart ferdig. Snart kommer det på flott rekkverk i glass, slik at ikke utsikten fra huset ødelegges.
Avrettingsmasse er lagt på det store gulvet i 2. Etasje og det gjenstår nå å legge parketten i selve klubblokalet. Flislegging av de andre gulvene er godt igang. Garderobene og kjøkkenet er ferdig flislagt. Rolf har kommet over et flott parti med brasiliansk skifer til gunstig pris.
Vi forventer nå at entreprenøren blir ferdig til 20 april. Det vil da gjenstå montasje av utstyr i kjøkkenet, som oppvaskemaskin, benker, ventilator for komfyr mm, samt hyller og knagger i garderobene. Dette arbeid skal gjøres på dugnad.

De siste overslag av byggekostnader viser fortsatt at vi holder oss innenfor budsjettet.

Vi har fått fristforlengelse for ferdigstillelse av bygget av Fylkeskommunen slik at vi beholder tildelte tippemidler.

Rolf Hermansen har gjort og gjør en formiddabel dugnadsinnsats ifm detaljprosjektering, bestilling av materiell og byggoppfølging. Resultatet blir flott. Vi får et meget funksjonelt og flott bygg som seilere og gjester vil få mye glede av i årene som kommer.

Hovedarkitekt Karstein Bergesen

Vi må ikke glemme hvem som er hovedarkitekten. Karstein Bergesen tegnet bygget på dugnad for mer enn 10 år siden ifm den interne arkitektkonkurranse. Han laget en totalplan for utbyggingen, inkl. det flotte amfie som er bygget ved siden av klubbhuset. Karstein vant arkitektkonkurransen, noe vi godt kan forstå. Vi får nå mye skryt fra besøkende.

Inntektsbringende aktivitet

25. april er det første inntektsbringende arrangement i lokalet. Forløpig har Fana Catering booket inn ca 15 arrangementer i 2009. Vi trenger ca 50 for å få tilstrekkelig inntekt til dekning av rente og driftskostnader med bygget. Fana Catering garanterer en minsteinntekt. All leieinntekt tilfaller RAN og vi må ikke glemme at hvert utleiearrangement ut over minimum gir penger i kassen til sportslige aktiviteter.

Pinsesamling

Pinsesamlingen for joller blir det første store seilerarrangement hvor vi skal teste ut hele klubbhuset for sportslige arrangementer. Vi regner med mange tilreisende i tillegg til våre egne seilere.

Innvielsesfest

20 juni planlegger vi stor innvielsesfest for medlemmer og seilere i forbindelse med sommerregattaen. Egen invitasjon kommer snart ut. Følg med.

Husordensregler mm

Det gjenstår å lage husordens regler for bygget. Underetasjen vil være åpen for seilerer i fm trening og regatta. Kiosken skal betjenes av jollegruppen. Åpningstider må fastsettes. Vask og renhold må bestemmes. Nøkler skal deles ut til gruppeledere og ansvarlige.
2 etasje skal brukes ifm større arrangementer i RAN. Booking av disse arrangementer skjer tidlig på vinteren ifm årsplan som vedtas på Årsmøtet. Forøvrig skal lokalet utleies gjennom Fana Catering så ofte som mulig, til konferanser, møter og fest. Fana Catering sørger for renhold av denne del, samt toaletter i 1. Etasje.

Bookingkalenderen er hos Fana Catering.

Når huset ikke er utleiet kan RAN benytte lokalet og kjøkkenet til mindre arrangementer og møter, men må sørge for rydding og vask. Regler for dene bruk må fastsettes. Vi må ikke glemme at vi fortsatt har hytten tilgjengelig. Klubblokalet her passer godt til mindre samlinger (inntil ca 30 personer)

Hilsen
Svein Holmefjord