Print this page


Om nye www.ranseil.no
x
Nyesida er avhengig av bidrag frå DEG!
 
Nyesida er avhengig av bidrag frå DEG!
 
Gamlesida er tilgjengeleg til 31. mars 2009.
 
Gamlesida er tilgjengeleg til 31. mars 2009.
Skal den nye nettsida til Ran Seilforeniing verta ei bra nettside lyt også DU gjera ein innsats!

I fyrste omgang ber me deg om å klikka gjennom www.ranseil.no og notera ned innspel og særleg om noko viktig manglar. Dette sender du så til ran.seilforening@gmail.com

Epostadressa ran.seilforening@gmail.com vil fungerera som ein felles epostkonto for aktivitet knytt til nettsida www.ranseil.no, for å kunne administrera kalenderen og sjølve domenet www.ranseil.no. Passord for ran.seilforening@gmail.com vil verta distribuert til dei som treng det.

Dersom du har stoff til vevsida, så sender du det til ranbilder@gmail.com Ikkje minst er det viktig med betre bilete på ein del av undersidene på ranseil.no!

Når alle innspela er komen nokolunde på plass, vil det verta avvikla ein kurskveld med undervisning i korleis ein oppdaterer nettsida. Då vil alle som treng det få oppretta brukarnamn og passord, slik at ein kan logga inn på her og sjølv gjera dei endringar ein finn turvande.


Helsing
Ronald Toppe
Reidun Erland
Kjell Magnus Økland
Arne Vidar Brekke

I utkanten av internett, 13. mars 2009